设计、智能年夜幅进化,全新亚洲龙正式上市

设计、智能年夜幅进化,全新亚洲龙正式上市

DOTA2·竞猜(中国)官方平台 2022-04-27 最新资讯

假如要评比中国车市最固化的细分市场,非B级轿车市场莫属。一直以来 ,这个市场被雅阁、帕萨特 、凯美瑞等常青树车型攻克 。而在2019年 ,一汽丰田亚洲龙的到来转变这类场合排场,依附B+级空间,更卓着的驾乘品质 ,亚洲龙一举晋身B级车顶流,终端永劫间求过于供 。

3月30日,亚洲龙再次进级 ,中期改款车型正式上市,新车提供3款动力总成,共9款车型 ,售价区间为19.98万-27.98万元。

亚洲龙源自于美国市场,在年夜洋彼岸,亚洲龙定位高于凯美瑞 ,在奢华以及品质方面更胜一筹。依赖越级实力,自2019年进入中国市场以来,亚洲龙累计销量迅速冲破30万 ,成了一汽丰田的明星车型 。而此次改款 ,亚洲龙在智能以及设计等方面举行了年夜幅进级。

为更好满意中国用户多元的审美需求,全新亚洲龙提供了两种差别气势派头的前脸设计。此中2.5L双擎版以及2.0L汽油动力版接纳上下一体高亮模块式格栅,凸显奢华以及沉稳 ,而动力更强劲的2.5L汽油动力版则接纳点阵网式造型前格栅,夸大低重心以及运动感 。此外,亚洲龙还接纳了三款全新的轮毂造型 ,进一步满意消费者对于个性化的需求。

当下,智能配置已经经成了中国消费者购车最存眷的因素之一,在这方面 ,亚洲龙全系搭载全新一代Toyota Safety Sense 智行安全,具有L2级驾驶辅助能力,在自动安全以及驾驶便当性上得到极年夜晋升。焦点的智能车机方面 ,亚洲龙接纳10.1英中控屏+12.3英寸全液晶仪表+10英寸HUD三屏组合,并撑持彼此联动 。软件方面,亚洲龙全系新增Toyota Connect丰田智行互接洽统 ,智能化功效越发周全 ,并且撑持实现手机长途控车。此外,全新亚洲龙还新增智能钥匙 、全液晶仪表、手机无线充电等便当配置。

亚洲龙的乐成与TNGA架构优异的基因不无瓜葛,经由过程对于整车零部件优化 ,亚洲龙的重心获得有用降低,辅以双叉臂式后悬、AVS自顺应可变悬架体系等高阶配备,打造出卓着的操控不变性 。别的 ,亚洲龙全系标配10个气囊,拥有比同级车型更高的被动安全性。而THS混动+两款燃油策动机的动力组合也为消费者提供了差别性格的选择。在此次中期改款车型上,亚洲龙依旧延续了这些优异的产物力 。

当下 ,新生代消费者迅速突起,他们个性化的审美 、对于科技的热中促使了亚洲龙的再次进化 。依附对于“智·美”的年夜幅进级,眼下的亚洲龙可以或许充实满意消费者对于个性声张、智能出行、品质出行的需求 ,同时,也进一步巩固了其在B级车市场的带领职位地方。

DOTA2·竞猜(中国)官方平台
【读音】:

jiǎ rú yào píng bǐ zhōng guó chē shì zuì gù huà de xì fèn shì chǎng ,fēi Bjí jiào chē shì chǎng mò shǔ 。yī zhí yǐ lái ,zhè gè shì chǎng bèi yǎ gé 、pà sà tè 、kǎi měi ruì děng cháng qīng shù chē xíng gōng kè 。ér zài 2019nián ,yī qì fēng tián yà zhōu lóng de dào lái zhuǎn biàn zhè lèi chǎng hé pái chǎng ,yī fù B+jí kōng jiān ,gèng zhuó zhe de jià chéng pǐn zhì ,yà zhōu lóng yī jǔ jìn shēn Bjí chē dǐng liú ,zhōng duān yǒng jié jiān qiú guò yú gòng 。

3yuè 30rì ,yà zhōu lóng zài cì jìn jí ,zhōng qī gǎi kuǎn chē xíng zhèng shì shàng shì ,xīn chē tí gòng 3kuǎn dòng lì zǒng chéng ,gòng 9kuǎn chē xíng ,shòu jià qū jiān wéi 19.98wàn -27.98wàn yuán 。

yà zhōu lóng yuán zì yú měi guó shì chǎng ,zài nián yè yáng bǐ àn ,yà zhōu lóng dìng wèi gāo yú kǎi měi ruì ,zài shē huá yǐ jí pǐn zhì fāng miàn gèng shèng yī chóu 。yī lài yuè jí shí lì ,zì 2019nián jìn rù zhōng guó shì chǎng yǐ lái ,yà zhōu lóng lèi jì xiāo liàng xùn sù chōng pò 30wàn ,chéng le yī qì fēng tián de míng xīng chē xíng 。ér cǐ cì gǎi kuǎn ,yà zhōu lóng zài zhì néng yǐ jí shè jì děng fāng miàn jǔ háng le nián yè fú jìn jí 。

wéi gèng hǎo mǎn yì zhōng guó yòng hù duō yuán de shěn měi xū qiú ,quán xīn yà zhōu lóng tí gòng le liǎng zhǒng chà bié qì shì pài tóu de qián liǎn shè jì 。cǐ zhōng 2.5Lshuāng qíng bǎn yǐ jí 2.0Lqì yóu dòng lì bǎn jiē nà shàng xià yī tǐ gāo liàng mó kuài shì gé shān ,tū xiǎn shē huá yǐ jí chén wěn ,ér dòng lì gèng qiáng jìn de 2.5Lqì yóu dòng lì bǎn zé jiē nà diǎn zhèn wǎng shì zào xíng qián gé shān ,kuā dà dī zhòng xīn yǐ jí yùn dòng gǎn 。cǐ wài ,yà zhōu lóng hái jiē nà le sān kuǎn quán xīn de lún gū zào xíng ,jìn yī bù mǎn yì xiāo fèi zhě duì yú gè xìng huà de xū qiú 。

dāng xià ,zhì néng pèi zhì yǐ jīng jīng chéng le zhōng guó xiāo fèi zhě gòu chē zuì cún juàn de yīn sù zhī yī ,zài zhè fāng miàn ,yà zhōu lóng quán xì dā zǎi quán xīn yī dài Toyota Safety Sense zhì háng ān quán ,jù yǒu L2jí jià shǐ fǔ zhù néng lì ,zài zì dòng ān quán yǐ jí jià shǐ biàn dāng xìng shàng dé dào jí nián yè jìn shēng 。jiāo diǎn de zhì néng chē jī fāng miàn ,yà zhōu lóng jiē nà 10.1yīng zhōng kòng píng +12.3yīng cùn quán yè jīng yí biǎo +10yīng cùn HUDsān píng zǔ hé ,bìng chēng chí bǐ cǐ lián dòng 。ruǎn jiàn fāng miàn ,yà zhōu lóng quán xì xīn zēng Toyota Connectfēng tián zhì háng hù jiē qià tǒng ,zhì néng huà gōng xiào yuè fā zhōu quán ,bìng qiě chēng chí shí xiàn shǒu jī zhǎng tú kòng chē 。cǐ wài ,quán xīn yà zhōu lóng hái xīn zēng zhì néng yào shí 、quán yè jīng yí biǎo 、shǒu jī wú xiàn chōng diàn děng biàn dāng pèi zhì 。

yà zhōu lóng de lè chéng yǔ TNGAjià gòu yōu yì de jī yīn bú wú guā gě ,jīng yóu guò chéng duì yú zhěng chē líng bù jiàn yōu huà ,yà zhōu lóng de zhòng xīn huò dé yǒu yòng jiàng dī ,fǔ yǐ shuāng chā bì shì hòu xuán 、AVSzì shùn yīng kě biàn xuán jià tǐ xì děng gāo jiē pèi bèi ,dǎ zào chū zhuó zhe de cāo kòng bú biàn xìng 。bié de ,yà zhōu lóng quán xì biāo pèi 10gè qì náng ,yōng yǒu bǐ tóng jí chē xíng gèng gāo de bèi dòng ān quán xìng 。ér THShún dòng +liǎng kuǎn rán yóu cè dòng jī de dòng lì zǔ hé yě wéi xiāo fèi zhě tí gòng le chà bié xìng gé de xuǎn zé 。zài cǐ cì zhōng qī gǎi kuǎn chē xíng shàng ,yà zhōu lóng yī jiù yán xù le zhè xiē yōu yì de chǎn wù lì 。

dāng xià ,xīn shēng dài xiāo fèi zhě xùn sù tū qǐ ,tā men gè xìng huà de shěn měi 、duì yú kē jì de rè zhōng cù shǐ le yà zhōu lóng de zài cì jìn huà 。yī fù duì yú “zhì ·měi ”de nián yè fú jìn jí ,yǎn xià de yà zhōu lóng kě yǐ huò xǔ chōng shí mǎn yì xiāo fèi zhě duì yú gè xìng shēng zhāng 、zhì néng chū háng 、pǐn zhì chū háng de xū qiú ,tóng shí ,yě jìn yī bù gǒng gù le qí zài Bjí chē shì chǎng de dài lǐng zhí wèi dì fāng 。

发表评论

如果您有意见,请不要犹豫,将您的意见发送给我们。


友情链接: